Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV, gevestigd aan Appelmarkt 8 te Zwaagdijk-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien van toepassing verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Op onze website/social media plaatsen wij projectfoto’s om deze projecten aan potentiële klanten / bezoekers te laten zien.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of te verrichten
 • Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt contact met Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV opnemen als u vragen heeft over de wijze van verwerking van uw gegevens. U kunt uw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Klacht

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens  als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op:

Bouwbedrijf Grooteman-van Dijk BV
Appelmarkt 8
1681 PE  Zwaagdijk-Oost
T. 0228-58 33 92
E. info@grooteman-vandijk.nl